جمعه هفدهم مهر ۱۳۸۸

پژوهشهایی درباره مواد مخدر .16 مقاله PDF

پژوهشهایی درباره مواد مخدر

عنوان:  آشنائي با مواد صناعي اعتياد آور 

پديد آورنده:  صفاتيان، سعيد و ... [ديگران]

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1382

موضوع:  مواد مخدر

امروزه سوء مصرف مواد و اعتياد در اغلب كشورها , آسيبي اجتماعي, بهداشتي, اقتصادي وفرهنگي تلقي و به عنوان يك پديده ويرانگر و مخرب (كه سرمايه‌هاي انساني را به نابودي مي‌كشاند) موجب نگراني‌هاي جدي گرديده است.اينك پس از طي چندين سال فعاليت ارگان ها و دستگاه هاي مرتبط با اعتياد، بازنگري هدفمند در جهت بهبود سيستم مبارزه با موادمخدر با تاكيد بر فعاليت ها در زمينه كاهش تقاضا به عنوان يك راهكار جديد و موثر در كنار ديگر فعاليت ها مورد توجه قرارگرفته است.

متن كامل در قالب PDF

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...        ../ebooks/synthetic_drugs.pdf

 

عنواننظر شهروندان تهراني در مورد مبارزه با مواد مخدر و اعتياد 1377 

تهيه و تدوين: سوده حجتي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1382

مطالعات مختلف از جنبه هاي گوناگون به بررسي معضل اعتياد و قاچاق پرداخته اند. از نكات و جنبه هاي قابل توجه در هر مساله اجتماعي، افكار عمومي است. قاچاق و اعتياد به موادمخدر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اينكه افكار عمومي، معتاد، قاچاقچي و مجازات هاي مربوط به هر يك را چگونه مي بيند و چگونه ارزيابي مي كند. از اين دريچه مي توان پي برد كه وجدان جمعي، معتاد و قاچاقچي را چگونه مجازات مي كند.

از سوي ديگر، تصور عمومي در مورد شخصيت معتاد و قاچاقچي مشخص مي كند كه اصولا افكار عمومي شكل صحيحي از اين افراد در ذهن دارد يا خير و از سوي ديگر نكاتي كه در افكار عمومي وجود دارد و احتمالا از چشم مسوولان مخفي مانده است را آشكار مي سازد.

مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي در مورد سه موضوع حول محور موادمخدر نظرسنجي از شهروندان تهراني انجام داده است1 كه عبارتند از:

1. نظرسنجي از شهروندان تهراني درباره تشديد مجازات معتادان و سوداگران موادمخدر

2. نظرسنجي از شهروندان تهراني درباره مناسب ترين شيوه تبليغات براي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر

3. نگرش شهروندان تهراني درباره اعدام قاچاقچيان مواد مخدر

 

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...       ../ebooks/idea_of_tehran.pdf

 

 

عنوان:  بررسي مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد در ايران 

پديد آورنده:  عصمت فاضلي، فاطمه مولوي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1382

اين تحقيق با هدف بررسي توان پيش بيني مولفه هاي نظريه باورداشت تندرستي در ميان معتادان مرد در ايران طراحي شده و به اجرا در آمده است. در اين راستا، 124 نفر داوطلب از معتادان مردي كه به مراكز درماني خود معرف سازمان بهزيستي و مراكز خودگردان و تشكل هاي مردمي،(جمعيت آفتاب و تشكل هاي مربوط به معتادان گمنام) مراجعه كرده و مرحله اوليه درمان يا سم زدايي و نشانگان اوليه محروميت را پشت سرگذاشته اند,با استفاده از پرسشنامه, مورد مطالعه قرار گرفته اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه عامل منافع ادراك شده, بالاترين توان را در پيش بيني نگرش مثبت معتادان نسبت به مصرف مواد مخدر دارد. بالعكس، از آنجا كه اين معتادان بارها اقدام به ترك مواد مخدر نموده و مجددا به مصرف آن پرداخته اند، باورداشت آنها نسبت به وخامت نتايج به دست آمده, كمرنگ شده است. نتايج به دست آمده كليه فرضيات در نظر گرفته شده، به استثناي فرضيه مربوط به قدرت پيش بيني, عامل وخامت ادارك شده را تاييد مي كنند. همچنين اين نتايج با يافته هاي بسياري از محققان ديگر هماهنگي و مشابهت دارند.

 

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...       ../  ../ebooks/drugabuse_iran.pdf

 

 

عنوان:  قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل 

پديد آورنده:  علي مرتضوي قهي

ناشر:  آينه كتاب

تاریخ انتشار:  تير ماه 1383

علي رغم‌ وجود كنوانسيون هاي‌ بين‌المللي‌، تلاش هاي‌ جامعه‌ جهاني‌ و سازمان هاي‌ بين‌المللي، قاچاق‌ بين‌المللي‌ موادمخدر گسترش‌ روزافزون‌ يافته‌ و اقدامات‌ ملي‌ كشورها در مقابله‌ با اين‌ پديده‌ و مبارزه‌ با ترانزيت‌ آن‌ نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ است‌.نگارنده‌ در اين‌ اثر‌ تلاش‌ نموده‌ با تحليل‌ ابعاد تاريخي‌، سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ موادمخدر، ترسيم‌ وضعيت‌ اين‌ پديده‌ به لحاظ ترانزيت‌ و قاچاق‌ بين‌المللي‌ آن‌ در جهان‌، اقدامات‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ دولت‌ها و سازمان ها و به طور كلي،‌ اراده‌ بين‌المللي‌ در مبارزه‌ با معضل‌ موادمخدر را مورد بررسي‌ قرار داده‌ و باتوجه‌ به‌ خاصيت‌ تهديدكنندگي‌ آن‌، ضرورت‌ اتخاذ استراتژي‌ موثر ملي‌ و همكاري هاي‌ بين‌المللي‌ و هماهنگي‌ برنامه‌ ملي‌ كشورها را تبيين‌ و مكانيزم هاي‌ پيشگيرانه‌ بين‌المللي‌ براي‌ مهار و كاهش‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ غيرمجاز و سوء مصرف‌ موادمخدر را مطرح‌ و يافته‌هاي‌ خود را براي‌ مقابله‌ با اين‌ پديده‌ در داخل‌ كشور ارايه‌ نمايد.

 

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...       ../ ../ebooks/ghachagh.pdf

 

 

عنوان:  استراتژي ملي كنترل مواد مخدرآمريكا: ( كاخ سفيد فوريه 2003 ) 

پديد آورنده:  تهيه و تنظيم : پژوهشكده ملي موادمخدر ايران با همكاري اداره كل روابط بين الملل ستاد

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر

تاریخ انتشار:  1382

مهمترين موضوعات مطرح شده در استراتژي ملي كنترل مواد مخدر آمريكا عبارت است از:

- تاكيد بر امر پيشگيري ( نه درمان ) و افزايش آگاهي هاي عمومي در خصوص مضرات سوء مصرف مواد مخدر به عنوان بخش مهمي از استراتژي مذكور

- تلاش جهت سازماندهي اقدامات ملي به منظور جلوگيري از تجارت و كسب درآمد از طريق قاچاق مواد مخدر

- حمايت از برنامه هاي آگاهي رساني وزارت آموزش و پرورش و مدارس و تست مواد مخدر از دانش آموزان به منظور شناسايي افراد نيازمند درمان , بازپروري و مشاوره و همچنين جلوگيري از ابتلاي افراد در معرض خطر مصرف مواد

- تاكيد بر تعهد دولت امريكا در قبال خانواده ها و حمايت ( مالي و ابزاري ) به منظور فراهم آوردن محيطي عاري از مواد مخدر براي فرزندانشان

- اقدام دولت جهت افزايش سقف بودجه ملي در زمينه هاي تحقيقات , طرح هاي افزايش دادگاه هاي رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر و همچنين درمان معتادان, به عنوان مثال در اين مقوله به طور متوسط بودجه سالانه بالغ بر 200 ميليون دلار در نظر گرفته شده است.

- تاكيد ويژه بر آموزش جوانان و ارتقاي آگاهي هاي آنان در خصوص مضرات و ظواهر فريبنده در دفعات مصرف

- ايجاد مراكزي از سوي دولت براي معتادان بي خانمان و بيكار تا از اين طريق افراد، ضمن برخورداري از حمايت مالي و افزايش مهارت هاي شغلي , از لحاظ درماني و معنوي ( تقويت ايمان ) نيز تحت پوشش قرار گيرند.

- افزايش تحقيقات و رسيدگي به پرونده هاي منبع ( كلمبيا ) كه در واقع تامين كننده مواد مخدر مصرفي در ايالات متحده هستند.اين كمك ها به صورت نقدي و يا به صورت فني و آموزشي است. به طور مثال در خصوص كشور كلمبيا , علاوه بر تخصيص كمك 6/1 ميليارد دلاري , برنامه هاي سمپاشي مزارع و آموزش پرسنل نيز در استراتژي امريكا مورد ملاحظه قرار دارد.

خلاصه آنكه , استراتژي 2003 آمريكا بر سه محور اساسي :

1- قطع مصرف قبل از شروع

2- درمان معتادان نابودي بازار تاكيد جدي دارد.

 متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...      ../ebooks/USA_DC_strategy.pdf

 

عنوان:  سايت هاي اينترنتي مواد مخدر و اعتياد 

پديد آورنده:  پژوهشكده ملي مواد مخدر ايران

ناشر:  جامعه و فرهنگ

تاریخ انتشار:  آذر 1382

در عصر حاضر كه آن را عصر انفجار اطلاعات نيز نام نهاده اند، اين مفهوم چنان اهميتي يافته است كه آن را ملاك پيشرفت كشورها مي دانند به اين مفهوم اگر در گذشته توسعه نظامي را ملاك قدرت آن كشور مي دانستند امروزه ديگر اين مفهوم معنايي ندارد و اطلاعات ملاك برتي و يا عقب ماندگي كشورها به حساب مي آيد.

در دهه هاي اخير در كشور شاهد تحولاتي در زمينه اطلاع رساني بوده ايم. ما نيز بر اين باوريم كه با رشد فزاينده دانش و اطلاعات ديگر كتابخانه هاي ما نمي توانند جوابگوي كليه نيازهاي اطلاعاتي مراجعان خود باشد از اين رو بايد بكوشيم تا ساير ابزار و فن آوري هاي نوين دانش بشري را در راستاي گرد آوري، ساماندهي و پردازش و در نهايت اشاعه آنها بكار بگيريم

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...        ../ebooks/site.pdf    

 

عنوان:  رويكردي نو به پيشگيري از اعتياد : مبارزه ملي رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان ، كمك به جوانان براي جستجو در عصر رسانه ها 

پديد آورنده:  دفتر سياست ملي كنترل مواد مخدر امريكا

مترجم:  پژوهشكده ملي مواد مخدر ايران

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

در روز اول ماه ژوئن سال 2001 ( 11 خرداد سال 1381 ) برنامه مبارزه ملي رسانه‌اي عليه مواد مخدر براي جوانان ,( دفتر سياست ملي كنترل مواد مخدر كاخ سفيد) , ميزبان 15 كارشناس در زمينه هاي آموزش رسانه‌اي، پيشگيري از اعتياد به مواد و رشد نوجوانان طي اجلاس مسوولان آموزش رسانه‌اي در واشنگتن بود. هدف اين اجلاس كنكاش در مورد موضوع آموزش رسانه‌اي مختص موادمخدر (‌غير قانوني ) و شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هايي براي پيشبرد اين رويكرد بود. از زمان شروع در سال 1998، مبارزه ملي رسانه‌اي ضد مواد مخدر براي جوانان, كمك فراواني به آموزش و توانا كردن جوانان آمريكايي براي امتناع از مصرف موادمخدر( غير قانوني ) و نيز الكل و دخانيات كرده است. اين برنامه شامل خريد مبالغ هنگفتي از رسانه هاي تبليغاتي، ايجاد انواع ابزارهاي مبتني بر رسانه براي آموزش دهندگان و گروه‌هاي اجتماعي و دسترسي به پديدآورندگان رسانه‌هايي كه بيش از همه توسط نوجوانان آمريكايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند, بود.

از آنجا كه راهبرد كلي اين مبارزه به رسميت شناختن قدرت و نفوذ رسانه‌ها بر جوان آمريكايي است، براي فرد شروع كننده مهم و مناسب است كه به جوانان كمك كند, مهارت‌هاي اصلي فكر كردن از طريق سرمايه‌گذاري بيشتر در امر آموزش رسانه‌اي را به دست آورند. 

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...         ../ebooks/media.pdf

 

عنوان:  راهنماي والدين براي پيشگيري: گسترش دنياي عاري از مواد مخدر 

مترجم:   حميدرضا طاهري نخست

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر

محل نشر:  تهران

تاریخ انتشار:  1382

اكنون زمان آن رسيده كه به مشكل اعتياد به طورجدي‌تر نظرافكنيم وبه‌ عنوان پدر، مادر يا سرپرست فرزندان خود، نقش خود را فعالانه ايفا كنيم. ديگر مجال درنگي نيست. امروز نوبت آن رسيده تا درآموزش و پرورش عزيزان خود مجدانه تلاش كنيم، فرزندانمان را جدي بگيريم و آنان را از خطرات در كمين نشسته، مصون داريم. امروز آموزش و افزايش سطح آگاهي فرزندان يك مساله ملي و بسيار پراهميت است. عدم دسترسي به دانش و اطلاعات كافي درباره مواد مخدر سبب گرديده تا نسل جوان در معرض خطر جدي قرار گيرد.

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...         ../ebooks/parent_guide.pdf

 

عنوان:  درآمدي بر استراتژي كاهش تقاضا 

پديد آورنده:  محمد رضايي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  اول/آذرماه/1382

دو دهه مبارزه در مقابل ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودي مصرف مواد مخدر را متوقف سازد . اين در حالي است كه شعار اصلي پارادايم ( انگاره) كنترل عرضه , ريشه كني ورود اين ماده خطرناك به درون جامعه است. نتيجه عملي صرف بودجه هاي كلان در مبارزه عليه ورود اين ماده به درون كشور را مي توان به خوبي در آمارها مشاهده كرد, نرخ رشد اعتياد هنوز مثبت است . اين در حالي است كه بسياري از جوامع غربي توانسته اند رشد صعودي اعتياد به مواد مخدر را كه در دهه هاي 70 و 80 ادامه داشته, در دهه 1990 متوقف كرده و در برخي از اين كشورها توانسته اند ميزان اين رشد را منفي سازند. سوال اساسي اين است كه چرا علير غم افزايش روز افزون بودجه هاي مبارزه عليه اعتياد، شاهد افزايش نرخ رشد اعتياد هستيم؟

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...          ../ebooks/razaei.pdf

 

 

عنوان:  گزيده اي از كتاب جنگ و جهاني شدن ترياك و هرويين: توليد انبوه مرگبارترين سلاح در افغانستان 

پديد آورنده:  ميشل شوسودفسكي

مترجم:  جعفر پويا

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1382

آنچه در حادثه يازدهم سپتامبر درنيويورك روي داد، پايان يك فصل و آغاز فصل نويني در حوادث جهاني بود. شمار [ اندكي از] شخصيت هاي سياسي و محقق در جهان اين رويداد را همان گونه كه ضرورت داشت ارزيابي كردند و با جسارت سخن گفتند. از جمله اين شخصيت ها "ميشل شوسودفسكي" استاد دانشگاه در كانادا و نويسنده مقالات تحقيقي در روزنامه لوموند ديپلماتيك چاپ فرانسه است. او نه تنها حادثه نيويورك را به گونه اي بسيار متفاوت با ديگر اهل تحقيق معرفي كرد، بلكه استدلال هاي خود را هرچه بيشتر به صورت مستند ارايه داد. بعدها از مجموعه اسناد و تحقيقات خود كتابي را فراهم ساخت،با اين توضيح كه به دليل كثرت و تعدد منابع و مآخذ، از ذكر و ارجاع به آنها در نشر كنوني خودداري گرديد.

اين كتاب را كه به زبان‌هاي فرانسه و اسپانيايي نيز ترجمه شده "جعفرپويا" به فارسي برگردانده است.ناشر كتاب شوسودفسكي در مقدمه آن مي نويسد:ميشل شوسودفسكي - نويسنده كتاب "جنگ و جهاني شدن: پشت پرده حوادث يازدهم سپتامبر"- پرفسور اقتصاد سياسي دانشگاه اتاواي كاناداست. مدت ها مشاور سازمان هاي مختلف بين المللي، مانند برنامه سازمان ملل براي پيشرفت و توسعه، دفتر بين‌المللي كار و ناظر ژئوپوليتيك مواد مخدر بوده است. او به صورت فعال با عالم سياست همكاري مي كند.

چند ساعت پس از حوادث يازدهم سپتامبر، بوش و همكاران او جنگ عليه تروريسم، بن لادن و اسلام سياسي را اعلام كردند. ترديد نيست كه اين روز خدمت بزرگي به آرزوها وضرورت هاي سياست آمريكا كرد.

نويسنده كتاب با برگشت به گذشته و پيگيري حضور سازمان سيا در آسياي مركزي پس از جنگ جهاني دوم، فشار حزب جمهوري خواه به طالبان را درست قبل از يازدهم سپتامبر نشان مي دهد. فروريختن برجهاي دوقلو و زمينه سازي حمله به افغانستان، اتفاق حيرت انگيزي است كه مطلوب كنسرسيوم‌هاي نفتي امريكايي بود و يكي از مشاوران شركت يونوكال و فرستاده ويژه بوش، آن را تاييد كرده و اعلام مي دارد كه با آغاز شكار تروريست ها در آسياي مركزي به زودي عبور لوله هاي نفت از افغانستان و كشف ميدان هاي نفتي جديد، امكان پذير خواهد شد.آيا هنوز مي توانيم باور كنيم كه سازمان سيا و جمهوري خواهان به طور كامل از حمله يازدهم سپتامبر غافلگير شدند؟ هنوز مي توان به حقانيت و يا بيش از آن به قانونيت "جنگ" آمريكا عليه افغانستان باور داشت؟كتاب حاضر يك بررسي اساسي براي درك دلايل و پيامدهاي يازدهم سپتامبر است كه توسط يكي از كارشناسان شناخته شده در سطح بين‌المللي نگاشته شده است؛كارشناسي كه براي خلع سلاح جهاني و ايجاد دنيايي ديگر مبارزه مي‌كند .

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...              ../ebooks/war_globalization.pdf

 

 

عنوان:  جامعه شناسي موادمخدر 

پديد آورنده:  هووارد ابادينسكي

مترجم:  محمد علي زكريايي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1383

براي اينكه افراد انگيره تداوم تجربه مصرف موادمخدر را پيدا كنند، بايد ياد بگيرند به شيوه صحيح از مواد استفاده كرده و اثرات آن را به طور خوشايند تجربه كنند. اين امر (از يك سو) تا اندازه اي به طبيعت ژنتيكي، كه خوشايند بودن استفاده از مواد را تعيين مي كند و (از سوي ديگر) به ميزان بيشتري به ارتباط با يك شبكه مصرف مواد بستگي دارد كه قبلا فرد در متن آن با اين اعمال و ادراكات جامعه‌پذير شده ‌‌‌است.Advisory council o­n the misuse of Drugs (1998:31)

از زماني‌كه موادمخدر به عنوان يك مساله اجتماعي شناخته شده است، كوشش‌هايي جهت تبيين اين نكته صورت گرفته، كه چرا برخي به مواد شيميايي وابسته مي‌شوند، در حالي‌كه ديگران در عين مصرف آنها وابسته نمي‌شوند. اين تبيين‌ها از بر چسب‌هايي كه مصرف‌كنندگان را صرفا به عنوان افراد ”خوب“ يا ”بدي“ در نظر مي‌گيرند، كه علاقه‌مند به تباهي و فساد هستند، فراتر مي‌روند. برخي معتقدند كه اين امر يك بيماري دارويي است، در حالي‌كه عده اي ديگر آن را يك مشكل رفتاري مي دانند و برخي معتقدند كه اين امر ريشه‌هاي ژنتيكي دارد. برخي ديگر عوامل محيطي را تعيين كننده آن مي دانند. عده‌اي آن را در يك بافت فرهنگي بررسي مي كنند و عده ديگري آن را واكنش سازگاري فردي مي‌دانند. بعضي‌ها آن را يك بحران شخصيتي مي‌بينند، در حالي‌كه ديگران آن را مساله‌اي روان‌شناختي مي‌دانند‌( Pickens and Thompson 1984:53). بعضي آن را در مدل زيستي، رواني و اجتماعي ‌تابع‌تعامل‌ عوامل‌روان‌شناختي، محيطي و فيزيولوژيكي مي دانند (Donovan 1988).

نظريه‌هاي مربوط به مصرف مواد، معمولا به رشته علمي شخص‌مشاهده‌گر‌بستگي دارد ‌عصب‌شناسي وفارماكولوژي‌.

نظريات زيادي درباره مصرف موادمخدر توسط رشته‌هاي گوناگون علوم ارايه شده كه ممكن رقيب يا متضاد يكديگر به نظر برسند. اما بررسي ما بر خصلت تكميلي آنها تاكيد دارد، يعني هر يك تبيين خاصي براي مصرف مواد و توصيه‌هاي درماني و راهكارهاي اجرايي مهمي در اين مورد ارايه مي‌كنند.

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...               ../ebooks/sociology.pdf

 

 

عنوان:  تدابيري براي ارتقا و همكاري قضايي كميسيون مواد مخدر سازمان ملل 

پديد آورنده:  پژوهشكده ملي مواد مخدر ايران

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  اسفند 1382 :  

گزارش حاضر شامل خلاصه و تجزيه و تحليل پاسخ هاي دريافت شده از كشورهاي عضو به دومين پرسش نامه دو سالانه راجع به پيشرفت هاي حاصل شده در مورد اهداف بيستمين نشست ويژه مجمع عمومي در خصوص همكاري قضايي است.

 متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...                ../ebooks/kasta1.pdf

 

 

عنوان:  پرتوي از افق انديشه امام (ره): (گزيده ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني (ره) 

پديد آورنده:  گردآوري و تنظيم: سعيد محمدي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1382

مجموعه حاضرحاوي گزيده اي از سخنراني ها ، پيام ها ، نامه ها، احكام و فتاوي مي باشد و نظر به اينكه حضرت امام (ره) در موارد متعددي مواد مخدر را كنار مسكرات آورده اند, بخش هاي مربوط به مبحث مسكرات از كتاب تحريرالوسيله نيز در پايان آمده است ؛ ذكر اين نكته نيز لازم است كه عبارات قرار گرفته در [ ] توسط تنظيم كننده اضافه و نقطه چين هاي ابتداء و انتهاي مطالب مشخص كننده برگزيده بودن سخنان از بين مطالب ديگرمي باشد .

دو نوع فهرست براي مجموعه در نظرگرفته شده است ؛ اول كلمات كليدي ودوم گزيده اي ازجملات ( فهرست موضوعي ) عباراتي كه در قسم دوم با علامت * مشخص شده است، عين فرمايشات حضرت امام (ره) مي باشد.

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...                 ../ebooks/emam_khomeini.pdf

 

 

عنوان:  مواد مخدر: بحران اجتماعي و تهديد عليه امنيت ملي 

پديد آورنده:  دكتر علي هاشمي

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  اول/آذرماه/1382

پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متاثر از توسعه تكنولوژي هاي ارتباطي و رايانه اي ، باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شدهكه سازمان ملل متحد آن را از جمله جرايم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور كنوانسيون ها و پروتكل هاي مختلف براي مقابله با آن( كنوانسيون هاي 1961،1971 ، پروتكل اصلاحي 1972 و كنوانسيون 1988 ) نموده است.حجم گسترده تجارت و چرخش مالي (1500 ميليارد دلار در سال )مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه اي و جهاني با پشتوانه سرويس هاي اطلاعاتي و كشورها اين موضوع را بسيار قابل تامل كرده است.

متن کامل را دانلود کنید                   ../ebooks/crisis

 

عنوان:  اعتياد و زنان ؛ تفاوت‌هاي جنسيتي در زمينه سوء مصرف مواد و درمان آن 

پديد آورنده:  فاطمه صفري

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  اول / تير ماه 1383

بر‌اساس نتايج به دست آمده از تحقيق ياد شده، زنان در روابط نزديك و صميمانه بيشتر از طريق همسر خويش به اعتياد روي مي‌آورند. همچنين نيروهاي منفي گروه همسالان ممكن است رفتار دختران و زنان را بيش از رفتار پسران و مردان تحت تأثير قرار دهد. از نقطه نظر نابساماني‌هاي رواني، رابطه بين اختلال فشار رواني پس از سانحه و اعتياد ممكن است در بين زنان و دختران قوي‌تر از اين رابطه در بين پسران و مردان باشد.‌ اعتياد زنان، علاوه بر بيماري‌هاي سو‌ء‌تغذيه، فشار خون بسيار بالا و سرطان، آنان را در معرض بيماري‌هاي خطرناكي مانند هپاتيت و ايدز قرار مي‌دهد. زنان معتاد در مقايسه با مردان، احتمال بيشتري دارد دچار ايدز و ديگر بيماري‌هاي ناشي از روابط جنسي شوند و در مقايسه با زنان ديگر احتمال بيشتري وجود دارد كه به بيماري‌هاي زنانه و معضلات آن دچار شوند.

متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...                  ../ebooks/woman.pdf

عنوان:  ارزيابي سوء مصرف مواد مخدر در زندان هاي ايران 

پديد آورنده:  مجري طرح:مركز آموزش و پرورش سازمان زندان ها، مدير علمي طرح:دكتر جعفر بوالهري، ناظر طرح:دكتر سيد محمود ميرزماني

ناشر:  دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار:  1381

بررسيها نشان مي‎دهند كه موادمخدر در همه زندان هاي دنيا وجود دارد و مصرف مي‎شود، به طوري كه دولت ها را به چالش و مبارزه با اين پديده خطرناك مجبور ساخته است. موادمخدر علاوه بر حاكم نمودن شرايط اضطراري و ناهنجار بر اداره زندان ها، مشكلات بهداشتي و رفتارهاي خطرناك و تسلط باندهاي تبهكار و خشن، رشوه، فساد و شورش را در زندان ها فراهم كرده است (كسل و برشتين 2001، گراوت، 1999، ميلاني 1379). گاه چنين تعبير و تفسير شده است كه مديران و پزشكان زندان ها از طريق موادمخدر زندان را كنترل مي‎كنند و اين سوء تعبير، ناشي از حضور دايم مواد مخدر در زندان ها است (راجر و فرانسيس ، 1996).

زندانياني كه مواد افيوني مصرف مي‎كنند 4تا 6 برابر بيشتر مرتكب جرم مي‎شوند (هارل ،2001). هر سال در زندان ها خطر تزريق مواد 17 درصد افزايش يافته و در مورد زندانياني كه داراي محكوميت قبلي به خاطر موادمخدر هستند، اين خطر به 2 برابر افزايش مي‎يابد. بين 5 تا 70 درصد جمعيت زندان ها در سراسر اروپا مربوط به افرادي است كه موادمخدر مصرف ‎كرده اند و به مصرف مواد در زندان ها ادامه مي‎دهند (موسكات ، 1999، جونز ، 1999).

 متن کامل را دانلود کنید با فرمت PDF  ...                   ../ebooks/drug_evaluation.pdf

www.bahoo.blogfa.com

نوشته شده توسط م.زارع در 17:11 |  لینک ثابت   •